JK
5 Kwiecień 2024

Nasza ofertaOferujemy

AI3D.PL zaprasza do skorzystania z naszej oferty specjalistycznych usług projektowych z zakresu projektowania urządzeń i instalacji przemysłowych oraz ochrony środowiska. Gwarantujemy innowacyjne i kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

 Kompleksowe usługi projektowe dla instalacji
przemysłowych

AI3D.PL oferuje projektowanie urządzeń i instalacji przemysłowych. Dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając normy branżowe.

więcej...

 Koncepcje technologii

AI3D.PL oferuje dla: zakładu, linii technologicznej, które stanowią podstawę dla wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia lub oceny oddziaływania na środowisko.

więcej...

 Instalacje do oczyszczania odgazów

AI3D.PL projektuje i dostarcza instalacje do oczyszczania spalin i powietrza z różnych procesów przemysłowych. 

 Instalacje do przetwarzania odpadów

AI3D.PL wykonuje projekty koncepcyjne, podstawowe i wykonawcze instalacji do przetwarzania odpadów.

 Instalacje i urządzenia labaratoryjne i badawcze

AI3D.PL projektuje i wykonuje instalacje badawcze i laboratoryjne wykorzystywane w laboratoriach. 

 Inne instalacje przemysłowe

 Prototypowanie   Druk 3D   Inżynieria odwrotna   Wizualizacje

Kompleksowe usługi projektowe dla instalacji przemysłowych


Projekt koncepcyjny: tworzymy szczegółowe koncepcje urządzeń i instalacji przemysłowych w w zakresie:

Projekt koncepcyjny
 • oczyszczania powietrza, spalin i ścieków,
 • przetwarzania odpadów, 
 • wytwarzania energii, 
 • oraz innych technologii przemysłowych.
Projekt podstawowy
Przygotowujemy obliczenia, opisy, schematy oraz rysunki techniczne urządzeń i instalacji przemysłowych w w zakresie:
 • oczyszczania powietrza, spalin i ścieków,
 • przetwarzania odpadów, 
 • wytwarzania energii, 
 • oraz innych technologii przemysłowych.
Projekt wykonawczy
Pełne wsparcie przy realizacji projektu, nadzór nad pracami i koordynacja zespołu.
Projekt warsztatowy
Specjalistyczne doradztwo i wsparcie techniczne przy prefabrykacji, montażu i uruchomieniu urządzeń przemysłowych.


Koncepcje technologii


Koncepcja w zależności od wymagań lub potrzeb klienta zawiera:
Przygotowujemy szczegółowe dokumentacje techniczne oraz rysunki techniczne.
w części opisowej:
 • koncepcje magazynowania surowców, paliw,
 • analiza sposobu przygotowania surowców przed procesem obróbki,
 • bilans masowy i cieplny w tym określenie ilości produkowanej i konsumowanej energii, wielkości emisji do powietrza i zużycia mediów, sorbentów, surowców etc,
 • zestawienie podstawowych aparatów i urządzeń,
 • zapotrzebowania na media,
 • opis procesu technologicznego,
 • odbiór i magazynowanie produktów,
 • zagospodarowanie pozostałości poreakcyjnych,
 • zatrudnienie, 
w części rysunkowej:
 • Plan zagospodarowania,
 • Wytyczne dla doboru gabarytów hal,
 • Lyout instalacji – trzy rzuty,
 • Widok 3D instalacji (np. izometryczny) – z trzech stron


Instalacje do oczyszczania odgazów


AI3D.PL projektuje i dostarcza instalacje do oczyszczania spalin i powietrza z różnych procesów przemysłowych.  Posiadamy doświadczenie w projektowaniu dedykowanych instalacji do odpylania, adsopcji, absorpcji zanieczyszczeń. Projektujemy instalacje do termicznego i katalitycznego dopalania zanieczyszczań. Projektowane instalacje mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu od energetyki poprzez przemysł ciężki i chemiczny do przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.Koncepcja w zależności od wymagań lub potrzeb klienta zawiera:
Przygotowujemy szczegółowe dokumentacje techniczne oraz rysunki techniczne.


Instalacje do przetwarzania odpadów


Wykonujemy projekty koncepcyjne, podstawowe i wykonawcze instalacji do przetwarzania odpadów na podstawie dostarczonych lub samodzielnie wykonanych w ramach prac koncepcyjnych założeń technologicznych.  Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów (Waste to Energy). Posiadamy doświadczenie w projektowaniu urządzeń wchodzących w skład instalacji do pirolizy gumy.  Projektujemy instalacje mechanicznego przetwarzania odpadów w tym baterii alkaicznych i litowo-jonowych.

Instalacje i urządzenia labaratoryjne i badawczeje 


AI3D.PL projektuje i i wykonuje instalacje badawcze i laboratoryjne wykorzystywane w laboratoriach naukowych, w realizacji badań w ramach programów dofinansowanych z NCBiR i innych programów dotacyjnych. Mamy doświadczenie w projektowaniu  instalacji pracujących w warunkach wysokich ciśnień i temperatur (np. w warunkach nadkrytycznych)

Inne instalacje przemysłowe


AI3D.PL projektuje i dostarcza odciągi miejscowe, czerpnie, kanały spalinowe i wentylacyjne wraz z systemami żaluzji, przepustnic i kierownic, systemy magazynowania i dozowania materiałów sypkich zintegrowanych z transportem pneumatycznym.Wykonujemy projekty koncepcyjne, podstawowe i wykonawcze linii technologicznych, produkcyjnych i instalacji pomocniczych.

Druk 3D
Prototypowanie
Inżynieria odwrotna


Technologia FDM (Fused Deposition Modeling), to obecnie najbardziej rozpowszechniona metoda druku 3D na świecie.Technologia FDM wykorzystuje w procesie wytwórczym termoplasty, czyli tworzywa sztuczne wykorzystywane do formowania przedmiotów w wysokich temperaturach. Modele drukowane w tej technologii powstają poprzez nakładanie kolejnych warstw półpłynnego materiału jedna na drugą.Dysponujemy drukarkami 3D FDM o polu roboczym 250x250 mm i wysokości do 200 mm.  Mamy możliwość wykonywania wydruków tworzywem ABS i PLA.
Inżynieria odwrotna to proces w którym na podstawie badania obiektu rzeczywistego otrzymujemy jego dokumentacje. Także inwentaryzacje.
Prototypowanie inaczej: proces budowy prototypu. W trakcie projektowania niektóre cechy pozostają nieujawnione.Wykonanie prototypu pozwala na ich odkrycie, poprawę lub rozwinięcie co prowadzi do wytworzenia oczekiwanego produktu końcowego.Dostosuj

ReCaptcha

Ta usluga Google sluzy do zabezpieczania formularzy internetowych naszej witryny i jest wymagana, jesli chcesz sie z nami skontaktowac. Akceptujac to, wyrazasz zgode na polityke prywatnosci Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics to usluga uzywana w naszej witrynie, która sledzi, raportuje ruch i mierzy, w jaki sposób uzytkownicy wchodza w interakcje z tresciami naszej witryny, abysmy mogli ja ulepszac i swiadczyc lepsze uslugi.

Facebook

Nasza strona internetowa umozliwia polubienie lub udostepnienie jej tresci w sieci spolecznosciowej Facebook. Aktywujac go i korzystajac z niego, wyrazasz zgode na polityke prywatnosci Facebooka: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Zintegrowane filmy dostarczone przez YouTube sa uzywane na naszej stronie internetowej. Akceptujac je, wyrazasz zgode na polityke prywatnosci Google: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Zintegrowane filmy dostarczone przez Vimeo sa wykorzystywane na naszej stronie internetowej. Akceptujac je, zgadzasz sie na polityke prywatnosci Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Zintegrowane tweety i uslugi udostepniania Twittera sa uzywane na naszej stronie internetowej. Akceptujac je i korzystajac z nich, wyrazasz zgode na polityke prywatnosci Twittera: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-cookies

Skype

Nasza strona internetowa umozliwia udostepnianie jej tresci w sieci spolecznosciowej Skype. Aktywujac go i korzystajac z niego, wyrazasz zgode na Warunki Konsumentów Skype: https://www.skype.com/pl/legal/

PInterest

Nasza strona internetowa umozliwia udostepnianie jej tresci w sieci spolecznosciowej PInterest. Aktywujac go i korzystajac z niego, wyrazasz zgode na polityke prywatnosci PInterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy/

Google Ad

Nasza strona internetowa uzywa Google Ads do wyswietlania tresci reklamowych. Akceptujac to, wyrazasz zgode na polityke prywatnosci Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl