The background image included is for example purposes only. It is not free-for-use or royalty-free; please be sure to replace it with an image that you hold the rights to.
PROJEKTOWANIE URZADZEŃ I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
w tym odpylanie, absopcja i adsorpcja zanieczyszczeń, dopalanie termiczne i katalityczne
projektowanie.ai3d
To "activate" displaying of an arrow, use its property "Visible"
Instalacje oczyszczania powietrza i spalin
Instalacje do przetwarzania odpadów
w tym odpylanie, absopcja i adsorpcja zanieczyszczeń, dopalanie termiczne i katalityczne
w tym instalacje do mechanicznego, chemicznego i termicznego przeksztacania odpadów
Projektujemy instalacje do oczyszczani a spalin i powietrza z różnych procesów przemysłowych.  Posiadamy doświadczenie w projektowaniu dedykowanych instalacje do odpylania, adsopcji, adsorpcji zanieczyszczeń. Projektujemy instalacje do termicznego i katalitycznego dopalania zanieczyszczań. 
Projektowane instalacjie mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu od energetyki poprzez przemysł cięzki i chemiczny do przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.

Wykonujemy projekty koncepcyjne, podstawowe i wykonawcze instalacji do przetwarzania odpadów na podstawie dostarczonych lub samodzielnie wykonanych w ramach prac koncepcyjnych zalożeń technologicznych.  
Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów (Wast to Energy). Posiadamy doświadczenie w projektowaniu urządzeń wchdzących w skałd instalacji do pirolizy gumy . Projektujemy instalacje mechanicznego przetwarzania odpadów.

Instalacje do wytwarzania energii
Inne instalacje przemyslowe
w tym  bloki energetyczne do wytwarzania ciepej wody lub pary technologicznej
w tym linie technologiczne i pomocnicze, systemy transportu, kanay spalin i wentylacyjne
Wykonujemy projekty koncepcyjne, podstawowe i wykonawcze instalacji do do wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania energii cieplnej w postaci ciepłej wody, pary technologicznej lub oleju termalnego. Spektrum możliwych do zastosowania paliw oejmuje gaz ziemny i płynny, biomasę leśną, rolną i odpadową, paliwa płynne, syngaz, a także gazy i oleje popirolityczne.
Projektujemy i dostarczamy odciągi miejscowe, czerpnie, kanały spalinowe i wentylacyjne wraz z systemami żaluzji, przepustnic i kierownic, systemy magazynowania i dozowania materiałów sypkich zintegrowanych z transportem pneumatycznym.
Wykonujemy projekty koncepcyjne, podstawowe i wykonawcze linii technologicznych, produkcyjnych i instalacji pomocniczych.
The background image included is for example purposes only. It is not free-for-use or royalty-free; please be sure to replace it with an image that you hold the rights to.
OCZYSZCZANIE SPALIN I POWIETRZA
Filtry * Odpylacze * Absorbery * Adsorbery * Reaktory termiczne * Reaktory katalityczne * Systemy odazotowania SNCR
PRZETWARZANIE ODPADW
Reaktory * Piece *  Autoklawy * Rekuperatory  * Przenośniki
PRODUKCJA I ODZYSK ENERGII
Kotły * Wymienniki * Rekuperatory  *  Odzysk energii kondensacji spalin
INNE URZADZENIA
Czerpnie * Kanay * Okapy * Przepustnice * Żaluzje 
SPORZĄDZIMY KONCEPCJE TECHNOLOGII, ZAKŁADU, LINII TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ DLA WYKONANIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
SPORZĄDZIMY KONCEPCJE TECHNOLOGII, ZAKŁADU, LINII TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ DLA WYKONANIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
SPORZĄDZIMY KONCEPCJE TECHNOLOGII, ZAKŁADU, LINII TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ DLA WYKONANIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Koncepcja w zależnosci od wymagań lub potrzeb klienta zawiera:
W części opisowej:
• koncepcje magazynowania surowców, paliw,
• analiza sposobu przygotowania surowców przed procesem obróbki,
• bilans masowy i cieplny w tym określenie ilości produkowanej i konsumowanej energii, wielkości emisji do powietrza i zużycia mediów, sorbentów, surowców etc,
• zestawienie podstawowych aparatów i urządzeń,  • zapotrzebowania na media,
• opis procesu technologicznego,
• odbiór i magazynowanie produktów,
• zagospodarowanie pozostałości poreakcyjnych,
• zatrudnienie, 
W części rysunkowej:
• Plan zagospodarowania,
• Wytyczne dla doboru gabarytów hal,
• Lyout instalacji – trzy rzuty,
• Widok 3D instalacji (np. izometryczny) – z trzech stron

SPORZĄDZIMY KONCEPCJE TECHNOLOGII, ZAKŁADU, LINII TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ DLA WYKONANIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Koncepcja w zależnosci od wymagań lub potrzeb klienta zawiera:
W części opisowej:
• koncepcje magazynowania surowców, paliw,
• analiza sposobu przygotowania surowców przed procesem obróbki,
• bilans masowy i cieplny w tym określenie ilości produkowanej i konsumowanej energii, wielkości emisji do powietrza i zużycia mediów, sorbentów, surowców etc,
• zestawienie podstawowych aparatów i urządzeń,  • zapotrzebowania na media,
• opis procesu technologicznego,
• odbiór i magazynowanie produktów,
• zagospodarowanie pozostałości poreakcyjnych,
• zatrudnienie, 
W części rysunkowej:
• Plan zagospodarowania,
• Wytyczne dla doboru gabarytów hal,
• Lyout instalacji – trzy rzuty,
• Widok 3D instalacji (np. izometryczny) – z trzech stron

SPORZĄDZIMY KONCEPCJE TECHNOLOGII, ZAKŁADU, LINII TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ DLA WYKONANIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
SPORZĄDZIMY KONCEPCJE TECHNOLOGII, ZAKŁADU, LINII TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ DLA WYKONANIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Koncepcja w zależnosci od wymagań lub potrzeb klienta zawiera:
W części opisowej:
• koncepcje magazynowania surowców, paliw,
• analiza sposobu przygotowania surowców przed procesem obróbki,
• bilans masowy i cieplny w tym określenie ilości produkowanej i konsumowanej energii, wielkości emisji do powietrza i zużycia mediów, sorbentów, surowców etc,
• zestawienie podstawowych aparatów i urządzeń,  • zapotrzebowania na media,
• opis procesu technologicznego,
• odbiór i magazynowanie produktów,
• zagospodarowanie pozostałości poreakcyjnych,
• zatrudnienie, 
W części rysunkowej:
• Plan zagospodarowania,
• Wytyczne dla doboru gabarytów hal,
• Lyout instalacji – trzy rzuty,
• Widok 3D instalacji (np. izometryczny) – z trzech stron

The background image included is for example purposes only. It is not free-for-use or royalty-free; please be sure to replace it with an image that you hold the rights to.
POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWIE: 
POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWIE: 
INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW (WtE)
INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPAÓW
LINII TECHNOLOGICZNYCH I PRODUKCYJNYCH
INSTALACJI DO ODZYSKU I ZAGOSPODAROWANIA ENERGII (Energia kondensacji spalin)